Ondersteuning op school

Soms zit je kind niet goed in zijn vel. Het kind oogt angstig, boos, verdrietig of bang. De schoolresultaten lopen terug en je weet niet waarom. Jullie komen er samen met uit. In overleg met de leerkracht kan ik het kind observeren en/of begeleiden in de klas of bij het buitenspelen. Hulp bij het aanpakken van het schoolwerk. Samen met jou als ouder en de leerkracht maak ik een plan op sociaal-emotioneel of cognitief gebied. De begeleiding vindt plaats onder schooltijd.