Meervoudige intelligentie

Over mogen doen waar je goed in bent...

Stel je voor dat je een geit bent. Je gaat samen met je vrienden olifant, paard, mus, eend en rups naar school. Je bent nieuwsgierig naar wat je zult gaan leren. De les begint! Van jou wordt verwacht dat je meedoet met lessen als zwemmen, klimmen, vliegen en rennen. Dat klimmen gaat je goed af, maar de rest? Paard krijgt klimmen maar niet voor elkaar, hoe goed hij zijn best ook doet. De meester fronst zijn voorhoofd.  Zwemmen lukt eend erg goed. Als het olifant niet lukt om te vliegen, zegt de meester dat hij zich gewoon wat meer moet inspannen. Aan het eind van het schooljaar zijn alle dieren gedemotiveerd. Ook daar waar ze eerst heel goed in waren, lukt ze niet meer. En als de vakantie begint, weet niemand meer wat hij kan of wil. Na een paar dagen doen de dieren weer wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze hebben veel plezier! En iedereen doet zijn eigen ding werkelijk perfect! 

 

"Als de geit leert zwemmen"           Nele Moost en Pieter Kunstreich               Levendig Uitgeverij         

Wat is het?

Iedereen is ergens goed in. Dat kan taal of rekenen zijn, maar je kunt ook een ster zijn op muzikaal, sociaal, beeldend, natuur, beweeggebied. Hoe leuk is het om te doen waar je goed in bent? En om dit te gebruiken bij dat wat je nog lastig vindt?

 

Intelligentie is, volgens professor dr. Howard Gardner, het vermogen om problemen op te lossen of dingen te maken die van belang zijn voor een bepaalde cultuur. Het gaat er daarbij niet om hoe knap je bent, maar op welk gebied of manier. Je kunt op meerdere gebieden intelligent zijn. Dit helpt je onder andere om te overleven, informatie te verkrijgen, kennis en vaardigheden aan te leren, oplossingen voor problemen te creëren, te communiceren en beslissingen te nemen.  Iedereen heeft vaardigheden en het is belangrijk af te stemmen en aan te sluiten bij de competenties. Door het afstemmen op hoe een kind leert, geef je een kind een kans.

 


Matchen, stretchen en vieren

Matchen = een kind leert makkelijker als de instructie aansluit bij waar hij sterk in is. Een kind raakt hierdoor zeer gemotiveerd om te leren.

 

Stretchen = het doelgericht ontwikkelen van een intelligentie, die nog ontwikkeld kan worden. 

 

Vieren = wanneer ieder kind mag laten zien waar hij goed in is, krijgt een kind waardering voor prachtige kwaliteiten van de ander.  Dit stimuleert, leidt tot succeservaringen en positieve communicatie. 


Hoe?

Middels leuke spelletjes en activiteiten komen we erachter welke intelligenties het kind of de klas heeft. We kijken waar het kind baat bij heeft en hoe dit ingezet kan worden binnen het klassenprogramma.

 

 


Teamtraining en/of ouderavond

 

Ik kan het schoolteam laten kennismaken met meervoudige intelligentie. Door te ontdekken welke intelligenties er zijn, welke intelligenties je zelf hebt, welke materialen er voor handen zijn en hoe dit in de praktijk ingezet kan worden.

 

Een praktische avond waarna je direct aan de slag kan in de klas!